д.п.т.у. „АТ СОЛУТИОНС“ д.о.о.е.л Гевгелија
виртуелен POS терминал

Внесете број на фактура:

Доколку вкупната сума за плаќање впишана во фактурата и сумата која автоматски ќе ви ја прикаже формата за плаќање не се совпаѓаат, ве молиме не го потврдувајте плаќањето и обратете ни се веднаш за исправување на потенцијалната грешка! Контакт: +389 78 448 990 (GSM, Viber, Telegram)